Spotkanie Zarządu Głównego OSPS BHP z Prezes Zarządu ENSHPO

W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się spotkanie robocze Zarządu Głównego OSPS BHP z Prezes Zarządu ENSHPO kol. Mireyą Rifa.


Spotkanie miało na celu zapoznanie przedstawicielstwa ENSHPO z nowym  Zarządem Głównym OSPS BHP oraz omówienie planów współpracy na bieżącą kadencję.

W czasie spotkania m.in. omawiano kwestie:
– Zakresu działalności ENSHPO
– Współpracy na linii OSPS BHP – ENSHPO
– Współpracy międzynarodowej w zakresie ujednolicania standardów pracy służby BHP w państwach europejskich zrzeszonych w ENSHPO
– Certyfikacji europejskiej specjalistów ds. BHP
– Projektów realizowanych i planowanych przez ENSHPO
– Rozwoju organizacji ENSHPO

W spotkaniu udział wzięli:
Mireya Rifa – ENSHPO
Dagmara Polowczyk – ENSHPO | OSPS BHP
Józef Witczak – Prezes ZG OSPS BHP
Paweł Kania – V-ce Prezes ZG OSPS BHP
Justyna Bednarczyk – ZG OSPS BHP
Cezary Koczorski – ZG OSPS BHP
Adrian Zagrajek – ZG OSPS BHP

Gospodarzem i moderatorem spotkania była Dagmara Polowczyk – ENSHPO | OSPS BHP.