Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

„Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” , to temat wideokonferencji, której organizatorami był Zarząd Główny OSPSBHP oraz Państwowa Inspekcja Pracy a współorganizatorami ZZ Budowlani, OPZZ, ZZ KADRA FORUM ZZ oraz NSZZ Solidarność. Konferencja miała miejsce na platformie zoom 26 maja 2021 r.


Otwarcia wideokonferencji dokonała Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że tylko pełna świadomość i zaangażowanie całego przedsiębiorstwa – od prezesa do pracowników najniższego szczebla – we wdrożenie nowych rozwiązań systemowych może przynieść oczekiwaną korzyść w postaci skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy drogą do podnoszenia standardów ochrony życia i zdrowia pracowników – wyniki analiz kontroli PIP- to temat wystąpienia Jakuba Chojnickiego, dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole PIP przyczyniły się w znacznej mierze do poprawy do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń zawodowych, wdrożenia koniecznych środków prewencyjnych ale też poprawiły świadomość pracodawców w zakresie wprowadzania systemowych działań bhp oraz rzetelności w ocenie ryzyka zawodowego.

Dariusz Okraska, Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000, członek Zarządu Oddziału OSPSBHP w Częstochowie zaprezentował temat System zarządzania bhp jako praktyczne narzędzie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Istota nowego podejścia ISO 45001:2018: przywództwo – komunikacja – koordynacja. Temat ten był wprowadzeniem do dyskusji panelowej Wdrożenie systemowych rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie: bariery – korzyści – wnioski na przyszłość (wdrożenia dotyczą zarówno systemów certyfikowanych jak również systemów opartych na autorskich rozwiązaniach przedsiębiorstw).

Paneliści: Karolina Główczyńska–Woelke, Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy PIP, Paweł Kania, specjalista BHP RABEN Logistics Polska sp. z o.o., członek sieci ekspertów  CIOP-PIB, członek Zarządu Oddziału OSPSBHP w Krakowie, Marek Dudek, st. kierownik ds. bhp, NUTRICIA – Zakłady Produkcyjne Opole, Grupa Danone, dyskutowali o znaczeniu systemów zarządzania BHP i ich certyfikacji dla poprawy bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia w pracy, o powstających barierach przy wdrożeniu systemu zarządzania BHP oraz korzyściach z wdrożenia systemu zarządzania BHP, a także czy potrzebna jest certyfikacja Systemu Zarządzania BHP czy wystarczą autorskie rozwiązania?

Moderatorem panelu był Krystian Kwiecień, Koordynator BHP PGE GiEK Bełchatów; członek ZG OSPSBHP.

W kolejnym panelu dyskusyjnym Współpraca służby bhp ze społecznym inspektorem pracy na rzecz systemowego podejścia do eliminacji zagrożeń udział wzięli: Andrzej Podgórski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu PIP, Justyna Izak - Bialikiewicz, st. specjalista ds. bhp, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, Dariusz Goc, ekspert OPZZ, współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI), Daniel Woźniak, Społeczny Inspektor Pracy w Cementowni Ożarów (Grupa CRH), ZZ BUDOWLANI, Waldemar Żaczek, Społeczny Inspektor Pracy w Orange Polska, Wałbrzych, ZZ SOLIDARDANOŚĆ Region Dolnośląski oraz Antoni Tomczyk, Przewodniczący ZZ „KADRA”, Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Piekary Śląskie, Forum ZZ.

 Moderatorem panelu był Grzegorz Dudarski, Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii; Instytut Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Zielonogórski; sekretarz ZG OSPSBHP.

Na zakończenie wideokonferencji Kamila Pawłowska, inspektor pracy, psycholog  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach zaprezentowała temat  Czynniki psychospołeczne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście zagrożeń związanych z obciążeniem psychicznym, pracą zdalną i długotrwałą izolacją  w związku z COVID-19.

W wideokonferencji udział wzięło 290 uczestników – przedstawiciele służby bhp, Związków Zawodowych oraz przedstawiciele ZUS, CIOP – PIB oraz PIP.