Targi SAWO 2022

Targi SAWO, to jedne z największych wydarzeń behapowskich w Polsce, gdzie służba bhp może zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technicznymi w ochronie zdrowia a także spotkać się w swoim gronie i podyskutować o codziennej jej pracy.


Nie mogło nas zabraknąć podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022, które odbyły się w dniach od 25 do 27 kwietnia 2022 r. w Poznaniu.

Podczas Targów OSPS BHP miało swoje stoisko, które odwiedzane było tłumnie przez służbę BHP. Podczas dyżurów pełnionych przez przedstawicieli oddziałów OSPS BHP odwiedzający nasze stoisko rozmawiali o prowadzonych w oddziałach działaniach a także o codziennych problemach służby bhp. Atrakcją stoiska było MUZEUM BHP przygotowane przez Oddział w Radomiu. Na stoisku Muzeum eksponowane były niektóre środki ochron osobistych, biuletyny, informatory i książki z dziedziny bhp pochodzące z przed lat. Stoisko Muzeum cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nasze stoiska odwiedzili również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy PIP a także CIOP-PIB i naszych Partnerów wspierających działalność OSPSBHP. Wielu odwiedzających deklarowało dostarczenie kolejnych eksponatów do Muzeum. Wiele tez osób składało deklarację przystąpienia do naszych Oddziałów.
26 kwietnia nasi członkowie zaprezentowali „dobre praktyki” podczas seminarium pt. ”Dzielimy się wiedzą – dobre praktyki we wdrażaniu normy ISO 45 001”. Prelegentami byli: Józef Witczak, wiceprezes ZG, Łukasz Wenderski, członek oddziału we Wrocławiu, Paweł Furlaga, wiceprezes zarządu oddziału w Krakowie, Monika Michalczuk, prezes zarządu Oddziału w Jeleniej Górze oraz Agata Iwan, członek oddziału w Jeleniej Górze. Organizatorem seminarium był Zarząd Główny OSPS BHP.