„Pytanie do eksperta”

„Eksploatacja urządzeń energetycznych -problemy i dobre praktyki” to temat wideokonferencji z cyklu „Pytanie do eksperta”, która była już V edycją tego typu wydarzenia.


Organizatorem był Zarząd Główny OSPS BHP oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Patronat honorowy nad konferencją udzieliła p. Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy a patronat medialny objęła redakcja ATEST Ochrona Pracy.

Wideokonferencja podzielona była na trzy etapy.

W pierwszym etapie, który odbył się 21 listopada, zaproszeni prelegenci zapoznali uczestników z wymaganiami dotyczącymi eksploatacji urządzeń energetycznych.

  • Dr inż. Grzegorz Katolik - ekspert Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich omówił temat Eksploatacja urządzeń energetycznych z grupy ciepło i gaz – zagrożenia podczas eksploatacji oraz wymagania i obowiązki podczas pracy.
  • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – wymagania, uprawnienia i obowiązki omówił Janusz Juraszek – ekspert Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Prezes Zarządu Oddziału Bielsko Biała SEP.
  • Wypadki przy pracy podczas eksploatacji urządzeń energetycznych zaprezentował Bogdan Solawa, nadinspektor pracy OIP PIP w Krakowie.
  • Bogumił Dudek, Przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa  w Elektryce SEP i KT 72 PKN omówił Dobre praktyki podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
  • Założenia i podstawy opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przedstawił  Artur Lipowicz, ekspert OSPSBHP.

Uczestnicy wideokonferencji mieli możliwość zadawania pytań do ekspertów a odpowiedzi na nie, 29 listopada udzielili: Dr inż. Grzegorz Katolik, Janusz Juraszek, Bogumił Dudek oraz Artur Lipowicz.

W trzecim etapie 30 listopada poruszono temat związany z zapobieganiem zagrożeniom podczas eksploatacji urządzeń energetycznych.

Dobre przykłady rozwiązań prezentowali:

  • Ochrona przed poparzeniami II stopnia od łuku elektrycznego – wytyczne ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego) - dr inż. Marek Szadkowski, Wydział Elektryczny  Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • Ochrona dłoni przed zagrożeniami elektrycznymi – dr inż. Marek Łoboda (Secura B.C. Sp. z o.o.),
  • Ochrona głowy i twarzy przed zagrożeniami elektrycznymi - Michał Włodarczyk (HUBIX Sp. z o.o.).

Wideokonferencja wzbudziła duże zainteresowanie i zgromadziła 235 słuchaczy. Słuchacze wystawili bardzo pozytywne noty zarówno dla prelegentów jak i dla organizacji tego przedsięwzięcia.