Spotkanie z członkami Zarządu Głównego

9 września w trybie on-line odbyło się spotkanie członków zarządów Oddziałów z członkami Zarządu Głównego OSPSBHP.


Celem spotkania było omówienie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizacji. Omówiono tematy związane z:

- konkursem "Służba BHP-najlepszy doradca pracodawcy" oraz współpraca z PIP,

- prowadzenia działalności szkoleniowej w oddziałach,

- wyborów w oddziałach - organizacja zebrania i problemy z przekazywaną dokumentacją,

- działalności oddziałów - wymagana dokumentacja,

- prowadzenie strony www,

- składki należne do ZG i sprawozdania,

- nowelizacja Statutu OSPSBHP,

Przedstawiciele Zarządów Oddziałów dzielili się swoimi uwagami na tematy związane z zarządzaniem organizacją na poziomie oddziałów. W spotkaniu uczestniczyło 87 osób.