Platforma ds. Promocji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPS BHP wspólnie z Józefem Witczakiem, wiceprezesem ZG OSPS BHP uczestniczyli w posiedzeniu Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powołanej przez Pracodawców RP.


Podczas posiedzenia prowadzone były dyskusje na temat wspólnych celów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także planów organizacji wspólnych przedsięwzięć. Obie strony oświadczyły, że podejmują się wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń zmierzających do zapewnienia ciągłej poprawy ochrony człowieka w środowisku pracy oraz kształtowanie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, tak aby osiągnąć wspólne korzyści pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny. Uwieńczeniem spotkania było podpisanie Listu Intencyjnego.

Organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z największych organizacji zrzeszających pracodawców.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.pracodawcyrp.pl