Konkurs Służby BHP

9 grudnia 2021 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie wręczono nagrody w etapie ogólnokrajowy, laureatom konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”.


Konkurs, zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, ma na celu promocję najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby BHP, którzy poprzez swoją prace przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz budowania kultury bezpieczeństwa, a przez to do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy. Partnerem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli Elżbieta Bożejewicz,  prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP  i Radosław Pych, wiceprezes ZG OSPSBHP.  
Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski oraz Dariusz Mińkowski, a także członkowie kapituły konkursu: Artur Sobota,  p.o. dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP  i Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP. 

W drugiej edycji konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” Kapituła konkursu po przeanalizowaniu zgłoszeń postanowiła wyróżnić i przyznać:

I miejsce -  Wioleta Olejnik (Oddział OSPSBHP w Opolu). 
II miejsce Łukasz Wenderski (Oddział OSPSBHP we Wrocławiu). 
III miejsce pracownicy Działu BHP firmy Rockwell Automation (Oddział OSPSBHP w Katowicach).

Nagrodę specjalną zdobywczyni I miejsca Wioletcie Olejnik wręczyli zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski.

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani Minister Katarzyny Łażewskiej Hrycko, za możliwość zorganizowania tej uroczystości w Głównym Inspektoracie Pracy a także serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dośli, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy oraz jej zastępcy Katarzynie Klepczyńskiej za przygotowanie i organizację spotkania.

 

Więcej informacji o laureatach konkursu można znaleźć na stronie OSPSBHP