Eksploatacja urządzeń do transportu pionowego

Współpraca i odpowiedzialności w zapewnieniu bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń do transportu pionowego to temat seminarium on-line zorganizowanego przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy i Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które miało miejsce 7 czerwca 2021 r.


Spotkanie otworzyła i Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, a seminarium prowadził Radosław Pych, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Wprowadzeniem do tematu było wystąpienie Pawła Rajewskiego, Kierownika Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego UDT, który omówił rolę i zadania Urzędu Dozoru Technicznego w zapewnieniu bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń do transportu pionowego w tym żurawi wieżowych, wózków podnośnikowych, podestów ruchomych czy dźwigów budowlanych. Ekspert UDT przypomniał, że wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia m.in. eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń.

Jakub Chojnicki - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentował analizę stanu wypadkowości podczas eksploatacji urządzeń do transportu pionowego.

Dobre praktyki w zapewnieniu bezpieczeństwa przy operacjach podnoszenia i prowadzenia ładunków w  transporcie pionowym przedstawił Michał Wasilewski, Koordynator w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Podczas panelu dyskusyjnego paneliści: Urszula Gawrysiak, dyrektor biura BHP, p.poż i Ochrony środowiska w PKP Energetyka SA, Bartosz Wiśniewski, dyrektor pionu BHP w Grupie Erbud SA, Anna Kaczmarkiewicz, kierownik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Budownictwa w Budimex SA i Cecylia Połuboczek, gł. Specj. bhp w NEVI sp. z o.o. s. k. , Qalitia sp. z o.o. s.k., prezes zarządu oddziału OSPSBHP Warszawa Wola a także Paweł Rajewski, Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego UDT oraz  Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, dyskutowali o roli i zadaniach ekspertów wsparcia, zarządzania bezpieczeństwem w zapewnieniu bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Moderatorem dyskusji był Michał Wasilewski, Koordynator w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W seminarium udział wzięło 161 uczestników, w tym iczłonkowie Oddziałów OSPSBHP, przewodniczący i członkowie ZZ BUDOWLANI, NSZZ SOLIDARNOŚĆ, przedstawiciele służby bhp firm budowlanych, ZUS, WSSE.