I Ogólnopolskie Forum Służby BHP 

Biorąc pod uwagę obserwowane obecnie zmiany na rynku pracy i związane z nimi zmiany w zakresie przepisów prawa, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podejmuje inicjatywę organizacji

I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP

pod nazwą „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”.

Szczegóły na:  forum1.ospsbhp.pl