Kontakt

ZARZĄD GŁÓWNY

00-043 Warszawa

ul. T. Czackiego 3/5/502

biuro@ospsbhp.pl

http://ospsbhp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Adres:
00-043 Warszawa, ul. T.Czackiego 3/5

​Email: biuro@ospsbhp.pl

NIP: 521 28 87 453;
REGON: 010194456;
KRS: 0000084723

 

Numer konta

ING Bank 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291

Kontakt do pozostałych członków ZG znajduje się w zakładce ZARZĄD

 

SEKRETARZ
dr inż. Grzegorz Dudarski - Oddział w Zielonej Górze
tel.  601 179 871
email: sekretarz@ospsbhp.pl

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Cezary Żukowski

tel. 609 317 857

email: cezaryzukowskibbhp@wp.pl

 

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Zygmunt Jeliński

tel. 509 159 954

email: jelinskiz@poczta.onet.pl