II Ogólnopolskie Forum Służby BHP 

Bezpieczeństwo w świecie 4.0​

 

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie I Ogólnopolskim Forum Służby BHP pn. „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”, a także wyrażoną przez Państwa opinię co do konieczności kontynuowania tematu bezpieczeństwa pracy w zmieniającym się świecie pracy, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podjął inicjatywę zorganizowania II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”.

forum2.ospsbhp.pl