Rada Stowarzyszenia

8 grudnia 2023 r. w Gdańsku odbyła się Rada Stowarzyszenia OSPS BHP.


Wzięło w niej udział 117 członków z 29 oddziałów z całej Polski. Miejscem spotkania była sala konferencyjna hotelu NOVOTEL.

Punktualnie o godz. 10.00 zgromadzonych uczestników przywitał dr inż. Józef Witczak, Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP oraz gospodarz spotkania Michał Chłopecki, Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Oddziału w Gdańsku.

W pierwszej części spotkania gościem był Paweł Grabowski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. nadzoru, który podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na istotę ważności współpracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Kolejnym punktem Rady Stowarzyszenia było omówienie przez Pawła Kanię, Wiceprezesa Zarządu Głównego OSPS BHP najważniejszych zmian wdrożonych w Statucie OSPS BHP oraz propozycja audytu zgodności z prawem działań realizowanych w ramach stowarzyszenia.

Następnie Wioleta Olejnik, Sekretarz Zarządu Głównego OSPS BHP omówiła zasady Procedury Kancelaryjnej, obieg i wzory dokumentacji.

W czasie trwania Rady Stowarzyszenia przedstawiono zasady dofinansowania / refundacji kosztów uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i Radach Stowarzyszenia dla aktywnych członków.

Omówiono także waloryzację w wysokości składki członkowskiej, gdzie głos zabrała Anna Matusiak, Skarbnik Zarządu Głównego OSPS BHP.

Dyskutowano na temat ustalenia zasad współpracy z partnerami stowarzyszenia w formie rejestru współpracy oraz omówiono zasady Polityki antykorupcyjnej w OSPS BHP.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się część, w której Paweł Kania, Wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP omówił założenia, zasady funkcjonowania aplikacji-Strefa członkowska / Elektroniczna centralna ewidencja członkowska.

O godz. 13:00, dzięki zdalnemu połączeniu z supervisorem wdrażającym oprogramowanie do strefy członkowskiej usłyszeliśmy o pełnej funkcjonalności programu. Zasadach jego funkcjonowania oraz możliwościach pracy w aplikacji.

Punktualnie o godz. 16:00 przedstawiciele firmy Krause sp. z o.o. – Partner Wydarzenia zaprezentowali specjalnie przygotowane programy edukacyjne, które wszyscy obecni otrzymają po spotkaniu w formie Wirtualnej Teczki. Będą to materiały elektroniczne zawierające prezentacje, konspekty zajęć, dobre praktyki, galerię slajdów do wykorzystania podczas szkoleń prowadzonych przez członków OSPS BHP.

O godz. 17.00 zakończyliśmy spotkanie Rady Stowarzyszenia, a wieczorem spotkaliśmy się na uroczystej kolacji.

Kolejnego dnia dla wszystkich chętnych Zarząd Oddziału OSPS BHP Oddziału w Gdańsku przygotował atrakcję zwiedzania Gdańska. Trasa obejmowała spacer Drogą Królewską, Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Ratusz Główny Miasta, Wieżę Więzienną, Bazylikę Mariacką, następnie wyjątkową ulicą Mariacką do Muzeum II Wojny Światowe, kończąc wycieczkę przy historycznej Poczcie Polskiej w Gdańsku.

 

Zarząd Główny OSPS BHP składa serdeczne podziękowanie dla Zarządu Oddziału i Członków OSPS BHP Oddziału w Gdańsku za zaangażowanie i wkład w organizację Rady Stowarzyszenia, a wszystkim obecnym za aktywność i ważne głosy w dyskusjach.

Fot.  Krzysztof Wolicki