Rada Ochrony Pracy

Uroczyste wręczenie aktów powołania członków Rady Ochrony Pracy.


27 marca 2024r. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wręczy akty powołania członkom Rady Ochrony Pracy XII kadencji. W uroczystości wziął udział powołany w skład Rady Józef Witczak, prezes Zarządu Głównego OSPS BHP.  

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiada w niej 30 członków, m.in. parlamentarzyści, a także osoby zgłoszone m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.