II posiedzenie Zarządu Głównego OSPS BHP

12 czerwca 2023 roku w trybie on-line obradował Zarząd Główny OSPSBHP. Posiedzenie otworzył i przedstawił porządek obrad Prezes ZG OSPSBHP Józef Witczak.


W posiedzeniu uczestniczyli:

 

 • Józek Witczak - Prezes Zarządu
 • Paweł Kania - Wiceprezes Zarządu
 • Michał Chłopecki - Wiceprezes Zarządu
 • Anna Matusiak - Skarbnik Zarządu
 • Wioleta Olejnik - Sekretarz Zarządu
 • Cezary Koczorski - Członek Zarządu
 • Grzegorz Dudarski - Członek Zarządu
 • Monika Michalczuk - Członek Zarządu
 • Iwona Pietraszewska - Członek Zarządu
 • Justyna Bednarczyk - Członek Zarządu
 • Adrian Zagrajek - Członek Zarządu

 

W posiedzeniu uczestniczyła  Elżbieta Bożejewicz

Spotkanie obejmowało następujące zagadnienia:

 • Plan pracy do końca roku 2023 i wstępny na rok 2024 r. 
 • Rada ds.  Bezpieczeństwa 
 • V Ogólnopolskie forum Służby BHP
 • Rada Stowarzyszenia 
 • Przejęcie dokumentacji stacjonarnie w Warszawie


Podczas posiedzenia uzgodniono plan pracy do końca roku 2023.  Prezes ZG Józef Witczak przedstawił wstępny plan na rok 2024 r. 

W  czasie  spotkania została poruszona kwestia organizacji V  Ogólnopolskiego Forum Służby BHP.  Elżbieta Bożejewicz - koordynator ds. organizacji V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP przedstawiła zaawansowanie prac organizacyjnych tego wydarzenia.  
Podczas posiedzenia ustalono dokładny termin Rady Stowarzyszenia oraz określono miejsce w którym to wydarzenie się odbędzie.


Zostały wprowadzone zmiany w składzie zespołu ds. konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy“. 
Nowy skład: 

 • Józef Witczak - Prezes
 • Paweł Kania – Wiceprezes
 • Michał Chłopecki – Wiceprezes 

Podczas posiedzenia poruszono także tematy zgłoszone przez członków Zarządu Głównego, m.in. przez:

 • Cezarego Koczorskiego 
 • Adriana Zagrajka
 • Annę Matusiak
 • Pawła Kanie

Spotkanie zaowocowało podjęciem wielu istotnych decyzji związanych z  bieżącym  funkcjonowaniem ale także z przyszłością organizacji.