Jubileusz 30-LECIA OSPS BHP

7 stycznia 2023 r mija 30 lat od utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.


7 stycznia 2023 r mija 30 lat od utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z tej okazji Zarząd Główny OSPS BHP przygotował uroczystą galę jubileuszu oraz uroczysta Radę Stowarzyszenia. Uroczystości jubileuszu 30-lecia odbędą się 27 stycznia 2023 r. w hotelu ARCHE KRAKOWSKA w Warszawie.

Program uroczystości oraz jej organizacja i koszty, które ponoszą uczestnicy znajdują się w załączniku.

Link do rejestracji

Zgłoszenie udziału

Do 10 stycznia 2023 r. należy wypełnić formularz zgłoszenia podany. Do  tego terminu trzeba również dokonać przelewu należności na konto ZG OSPSBHP, ul. T. Czackiego 3/5 , 00-043 Warszawa  z dopiskiem „Jubileusz” Imię i Nazwisko” na rachunek nr  31 1050 1012 1000 0090 3090 2291.

Szczegółowych informacji udziela Radosław Pych, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP -tel. 512 318 466 radoslaw.pych@ospsbhp.pl  oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPS BHP – tel. 604 416 911 biuro@ospsbhp.pl.