Kolejne obrady Zarządu Głównego OSPSBHP.

27 lipca 2023 roku w trybie on-line obradował Zarząd Główny OSPSBHP.


Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes ZG OSPSBHP Józef Witczak.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Józek Witczak - Prezes Zarządu
Paweł Kania - Wiceprezes Zarządu
Michał Chłopecki - Wiceprezes Zarządu
Anna Matusiak - Skarbnik Zarządu
Wioleta Olejnik - Sekretarz Zarządu
Justyna Bednarczyk - Członek Zarządu
Iwona Pietraszewska - Członek Zarządu
Adrian Zagrajek - Członek Zarządu


W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: 


1.    Elżbieta Bożejewicz – Koordynator 


Głównym tematem spotkania było  V Ogólnopolskie Forum Służby BHP  i sprawy związane z organizacją.
Oczywiście nie był to jedyny temat poruszany:
Wybrano  skład zespół ds pozyskania środków zewnętrznych dla OSPS BHP:
•    Justyna Bednarczyk, 
•    Iwona Pietraszewska, 
•    Adrian Zagrajek.

Kolejną ważną zmianą był  wybór nowej osoby, która będzie reprezentowała ZG OSPS BHP podczas obrad   Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  i będzie to Adrian  Zagrajek.