Odznaczenia państwowe dla członków OSPS BHP

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. 


Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał:

Józef Witczak, Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP – od ponad 35 lat wykonuje zawód pracownika Służby BHP. Jest autorem opracowań procedur, instrukcji i programów szkolenia w zakresie BHP. Przez cztery ostatnie kadencje oraz w obecnej kadencji jest koordynatorem ds. BHP przy Regionie Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”. Jest współzałożycielem i członkiem stowarzyszenia „Pod dobrym Aniołem", które prowadzi od ponad 14 lat świetlicę opieki dla dzieci i młodzieży na radomskim osiedlu Michałów.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:

Elżbieta Bożejewicz – od 1980 r. realizuje zadania pracownika służby BHP. Swoją działalność związała m.in. z Iławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym w Iławie, gdzie od początku wdrażała zasady zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy i kultury bezpieczeństwa w budownictwie. Od 2003 r. angażuje się w prace Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, pełniąc funkcje prezesa Oddziału w Olsztynie, a następnie, od 2015 r. – Prezesa Zarządu Głównego OSPS BHP.

Grzegorz Szałas – od 2006 r. jest pracownikiem Służby BHP zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu oraz wykładowcą tematyki bezpieczeństwa na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Od 2005 r. jest czynnym członkiem radomskiego oddziału OSPSBHP, pełniąc funkcje: skarbnika, wiceprezesa, a następnie prezesa oddziału.