Dzień Służby BHP

Zjazd Nadzwyczajny OSPS BHP jednomyślnie uchwalił 19 września jako Dzień Służby BHP.


  Szanowni Państwo,

 Tradycyjnie, jak co roku, dzień 19 września jest dla Nas bardzo ważną datą, gdyż to z nią kojarzy się z powołanie Służby BHP.

Z dniem 19 wrześnie weszła w życie Uchwała nr 592 Prezydium Rządu w sprawie „Zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa pracy”, wydana 1 sierpnia 1953 r.

Podczas przeprowadzonych konsultacji z członkami OSPSBHP, a także z organizacjami reprezentującymi służbę bhp uznano, że zakres obowiązków i uprawnień Służby BHP określony w Uchwale jest adekwatny do dzisiejszego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP. 

Zjazd Nadzwyczajny OSPS BHP jednomyślnie uchwalił 19 września jako Dzień Służby BHP!

 

                 Z tej okazji życzę Państwu, żeby praca w Służbie BHP przynosiła wiele satysfakcji i zadowolenia. To dzięki Waszej trudnej pracy, zaangażowaniu Służby BHP,  zakłady pracy stają się miejscami, w których życie i zdrowie pracowników jest chronione. To Służba BHP jako doradca pracodawcy ma istotny wpływ na wprowadzanie działań zapobiegających powstawaniu wypadków przy pracy, właściwego doboru odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochronnych dla pracowników. Również Służba BHP, poprzez popularyzację zagadnień bezpieczeństwa pracy, ma istotny wpływ na budowanie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.  Życzę sukcesów i realizacji Państwa zamierzeń zawodowych oraz radości w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Bożejewicz

 Prezes Zarządu Głównego

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

--