IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP

8 września 2022 r. po raz czwarty Zarząd Główny OSPS BHP był organizatorem Ogólnopolskiego Forum Służby BHP. Współorganizatorem Forum był CIOP-PIB.Patronatu Honorowego udzielili:
Rada Ochrony Pracy powołana przy Sejmie RP,
Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Partnerami Forum byli: 
- Główny Inspektorat Pracy PIP,
- Urząd Dozoru Technicznego,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi.


W Forum udział wzięli:
Członkowie Rady Ochrony Pracy,
Krzysztof Michałkiewicz -  Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Renata Górna -  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ,

dr Rafał Hrynyk - Przewodniczący Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy powołanej przy Pracodawcach RP

oraz zaproszeni goście:


Minister Katarzyna Łażewska - Hrycko - Główny Inspektor Pracy,

dr inż. Andrzej Ziółkowski - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,

prof. dr hab. Joanna Jurewicz - Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Naukowych, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego,  Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera,

Jarosław Leśniewski -  Z-ca Głównego Inspektora Pracy, 
dr inż. Daniel Podgórsk - Z-ca dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji w CIOP-PIB,

Bartosz Gaca -  Z-ca dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS,

Marcin Stanecki - Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRiPS,

Alicja Stefaniak - Dyrektor Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, Wyższy Urząd Górniczy,

Paneliści i zaproszeni goście, przedstawiciele  z MRiPS, GIP, CIOP-PIB, IMP im. Prof. Jerzego Nofera, MTP SAWO, Prezesi, członkowie OSPS BHP, Eksperci bhp i partnerzy społeczni.

W Sesji inauguracyjnej Forum „Strategiczne ramy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - jakie wyzwania czekają służbę bhp?” wystąpili prelegenci:


dr inż. Daniel Podgórski - Z-ca dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji w CIOP-PIB, który w wystąpieniu Postęp techniczny i transformacja cyfrowa  a zdrowie człowieka. 
Jarosław Leśniewski - Zastępca Głównego Inspektora Pracy w wystąpieniu  Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy – strategia UE a działania Państwowej Inspekcji Pracy. 
O Roli UDT w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego  mówił Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, przedstawiając cele strategiczne UDT na lata 2021 – 2025.


W drugiej części Forum odbyły się panele tematyczne, których moderatorem był redaktor Michał Olszański.

 

Panel I - Transformacja cyfrowa, platformy internetowe, sztuczna inteligencja a zdrowie psychiczne

Udział w panelu wzięli:

Paweł Kania - Gł. Specjalista ds. BHP w Intersport Polska Sp. Akcyjna,   Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie,

Tomasz Zadrejkowski - Gł. Specjalista ds. BHP w Tapflo sp. z o.o.,

Kaja Staszewska  z Pracowni Psychologii Zdrowia i Pracy, Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.

Panel II - Czynniki rakotwórcze i mutagenne, respirabilna krzemionka krystaliczna – zapobieganie i ograniczenie zagrożeń

 

Udział w panelu wzięli:

dr Jolanta Skowroń - Pracownia Toksykologii, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

Magdalena Pasik -  Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy,

dr inż. Józef Witczak - Wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP.

 

Panel III - Gotowość szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia

W panelu udział wzięli:

Paweł Rajewski - Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego,

dr Małgorzata Pęciłło - Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

Dariusz Górski -  Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy,

Marcin Stanecki - Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,

Iwona Pietraszewska - Gł. Specjalista ds. BHP, TURNER & TOWNSEND sp. z o.o, Skarbnik Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie. 

 

Przed przerwą obiadową pomiędzy ZG OSPS BHP a Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi zostało podpisane porozumie o wzajemnej współpracy.

W sesji poobiedniej Partnerzy Wspierający swoimi wystąpieniami wprowadzili do tematów warsztatów zaplanowanych drugiego dnia Forum:

  • Skuteczna ochrona rąk w przemyśle. Właściwy dobór rękawic oraz środków higieny – Alfa i Omega,
  • Wyzwania nowoczesnego przemysłu. Bezpieczna praca z elektrycznością statyczną w strefach EPA  ATEX – Ejendals AB Szwecja,
  • Przemysł 4.0 - jak oceniać ryzyko dla nowoczesnych maszyn produkcyjnych – ELOKON sp. z o.o.,
  • Wpływ stresu oraz profilaktyka układu mięśniowo-szkieletowego przy pracy na wysokości. Innowacje Faraone - Faraone Poland Sp. z o.o.,
  • Środki ochrony dróg oddechowych – dobór i dopasowanie – Filter Service Sp. z o.o.,
  • Stosowanie akcesoriów chłodzących jako istotny element poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy w środowiskach o wysokiej temperaturze – INUTEQ B.V. Holandia,
  • Odzież robocza – druga skóra pracownika -  Iturri Poland Sp. z o.o.

9 września w drugim dniu Forum, Partnerzy Wspierający przeprowadzili warsztaty doskonalące wiedzę służby bhp. Każda z grup uczestników miała okazję uczestniczyć w warsztatach każdego  Partnera. Nad sprawnym przebiegiem czuwali opiekunowie grup.

Podczas IV Ogólnopolskiego Forum  Służby BHP towarzyszyły stoiska Współorganizatora i Partnerów Forum Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy-Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Partnerów Wspierających Forum, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników: ALFA i OMEGA, EJENDALS AB, ELOKON, FARAONE POLAND, FILTER SERVICE , ITURRI POLAND, INUTEQ,

Stoiska wystawiennicze cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

W IV Ogólnopolskim Forum Służby BH „Służba BHP 4.0” udział wzięło ponad 180 uczestników.

Więcej informacji oraz fotorelacja znajduje się na stronie:

Link do strony forum