Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

W dniu 5 grudnia 2023 r. zostały wręczone nagrody laureatom 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.


 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska wraz z Dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Wiktorem M. Zawieską, prof. Instytutu, wręczyła nagrody i wyróżnienia. Rozdano w sumie 13 nagród i 21 wyróżnień – autorom prac. 
Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.
W Konkursie mogli brać udział pracownicy reprezentujący zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze oraz innych pracodawców, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Do konkursu zgłaszano rozwiązania w trzech kategoriach:
•    techniczne i technologiczne,
•    organizacyjne i edukacyjne,
•    naukowo-badawcze i opracowania naukowe.


Nagrodę III stopnia w kategorii: Przedsięwzięcie organizacyjne i edukacyjne za opracowanie pt. "Razem możemy więcej" - cykl aktywizujących wydarzeń edukacyjnych z zakresu bhp podnoszących kompetencje członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie otrzymał zespół w składzie:


Paweł Kania - OSPS BHP Oddział w Krakowie,
Iwona Pietraszewska - OSPS BHP Oddział w Krakowie, 
Agnieszka Szczygielska - CIOP-PIB,
Piotr Motłoch - OIP w Krakowie,
Piotr Witkowski - FCASE sp. z o.o. sp.k. w Myślenicach, 
Wojciech Jurek
- Nadleśnictwo Niepołomice,
Wojciech Anioł - AROCA SAFETY P.S.A. w Krakowie, 
Grzegorz Hołojuch
- A-SAFE sp. z o.o w Poznaniu,
Adam Sadzik - Hochtief Polska S.A. Biuro w Krakowie, 
Robert Kozela - Wydawnictwo Sigma-Not sp .z o.o. w Warszawie.

Członkowie Zarządu Głównego OSPS BHP wraz z Prezesem Józefem Witczakiem, Elżbieta Bożejewicz Prezes OSPS BHP w latach 2015-2023 oraz członkowie OSPS BHP Oddział Warszawa Centrum zostali wyróżnieni dyplomami uznania za szczególne osiągnięcia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o konkursie: