Jubileusz 30-lecia OSPS BHP

7 stycznia 2023 r. minęło 30 lat od utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.


27 stycznia 2023 r. w Sali konferencyjnej hotelu ARCHE w Warszawie odbyła się uroczysta gala jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.


Wśród zaproszony gości obecni byli:


p. Minister Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy
p. dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, dyrektor Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
p. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, zastępcę przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
p. Jarosław Leśniewski, z-ca Głównego Inspektora Pracy 
p. Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego
p. dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiskowej w  Głównym Instytucie Górnictwa
p. Mirosław Flejmer, zastępca dyrektora ds. operacyjnych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
p. Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu ds. Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
p. dr Elżbieta Dobrowolska, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS 
p. Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, Wyższego Urzędu Górniczego
p. Bartosz Gaca, zastępca dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS 
p. Ewa Dośla, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy

przedstawiciele partnerów społecznych:


p. Zbigniew Janowski, przewodniczący Związków Zawodowych BUDOWLANI, członka prezydium Rady Ochrony Pracy
p. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ p. Tadeusz Zając, doradca prezesa Pracodawców RP


przedstawiciele środowisk naukowych:


p. dr Anna Sas Badowska, Rektor Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
p. Alfred Brzozowski, pełnomocnik dyrektora ds. wdrożeń w CIOP-PIB
p. Marcin Gorynia, dyrektor Grupy Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO
p.dr hab. Małgorzata Lotko, autorkę monografii o służbie bhp.

Prezesi naszego Stowarzyszenia poprzednich kadencji: p. Wacław Gudalewicz, p. Jadwiga Polaczek, p. Marek Nościusz


przedstawiciele zaproszonych instytucji, partnerów wspierających, redakcji czasopism: ATEST-Ochrona Pracy, Promotor BHP oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i zaproszonych gości.


Uroczystą galę prowadzili: Monika Michalczuk, prezes zarządu Oddziału OSPS BHP w Jeleniej Górze  oraz dr inż. Józef Witczak, wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP.


Po wystąpieniu Elżbiety Bożejewicz, prezes ZG OSPS BHP, uczestnicy uroczystości obejrzeli krótki film z historii OSPS BHP.
Dzień ten był dla nas wyjątkową okazją do wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć, sukcesów, podziękowań za zaangażowanie, wytrwałość i prace włożoną w rozwój naszej organizacji. Wypowiedzi naszych gości podczas gali potwierdziły, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP jest organizacją uznawaną i zaangażowaną w promowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.


Dziękujemy za życzenia i gratulacje składane podczas wystąpień zaproszonych gości.


W drugiej części uroczystej gali odbyło się wręczenie honorowej odznaki za Zasługi dla Rozwoju OSPS BHP. 


Odznaką zostali odznaczeni:


Instytucje współpracujące z OSPS BHP, które przyczyniają się dla rozwoju naszej organizacji:

Państwowa Inspekcja Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Urząd Dozoru Technicznego
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wyższy Urząd Górniczy
Główny Instytut Górnictwa
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO
Związek Zawodowy BUDOWLANI
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Prezesi Zarządu Głównego OSPS BHP poprzednich kadencji: 

Wacław Gudalewicz (1993-1995)
Jadwiga Polaczek (1995-2007)
Marek Nościusz (2007-2015)

Osoby związane od początku działalności OSPS BHP:


Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
Tadeusz Zając
Mirosław Obremski

Członkowie OSPS BHP:
Piotr Banasiak 
Tadeusz Bąkała 
Andrzej Brygoła
Waldemar Dudek 
dr n. o zdr. Andrzej Dziedzic 
Franciszek Jaworski
Zygmunt Jeliński 
Beata Kaczmarek
Paweł Kania 
Henryk Karczowski 
Andrzej Karykowski 
Piotr Lochman 
Maciej Łabęda 
Ryszard Łubniewski 
Eugeniusz Moryl
Maria Nowak 
Jolanta Olejko 
Janusz Paździor
Cecylia Połuboczek
Radosław Pych 
Anna Radomska
Stanisław Stadler 
Stanisław Starzyński 
dr inż. Grzegorz Szałas 
Jacek Walkiewicz 
dr inż. Józef Ryszard Witczak

Partnerzy OSPS BHP:


ATEST – Ochrona Pracy
PROMOTOR BHP
ALFA i OMEGA
EJENDALS AB
FARAONE POLAND Sp. z o.o.
FILTER SERVICE Sp. z o.o.
ITURRI POLAND Sp. z o.o.


oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPS BHP


Podziękowania - statuetki za działania na rzecz rozwoju OSPS BHP otrzymały Oddziały:
Oddział w Gdańsku
Oddział w Kaliszu
Oddział w Katowicach
Oddział w Krakowie
Oddział w Lublinie
Oddział w Olsztynie
Oddział w Opolu
Oddział w Radomiu
Oddział w Szczecinie
Oddział w Tarnobrzegu


Dyplomy podziękowania otrzymali:


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Pracodawcy RP
INUTEQ
ROBOD
OXYLINE Sp. z o.o.
A także osoby działające na rzecz rozwoju OSPS BHP:
Ewelina Borkowska - Strachota
Michał Chłopecki
Michał Frątczak
Jerzy Gołda
Barbara Jabłońska
Robert Kargol
Cezary Koczorski
Andrzej Pakura
Elżbieta Rzadkowolska
Kamil Silski

Podczas uroczystości laureatom konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” wręczono nagrody i wyróżnienia:

Karolina Warmiak z oddziału w Radomiu, wyróżnienie
Tomasz Narolski z oddziału w Opolu, wyróżnienie 
Sabina Karpińską z oddziału w Katowicach, laureatka III miejsca
Marcin Dudzik z oddziału w Krakowie, laureat II miejsca
Karolina Rduch z oddziału w Jeleniej Górze, laureat I miejsca

Nagrodę specjalną dla laureatki I miejsca wręczyła p. Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim odznaczonym i nagrodzonym.

Podczas uroczystej gali oprawę muzyczną zapewnił duet skrzypcowy w osobach:  Magdaleny Rzechowskiej i Marcel Groblewski,  studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

W uroczystości wzięło udział ponad 180 osób. Uczestnicy otrzymali monografię „Ludzie i wydarzenia w historii OSPS BHP”

Po uroczystościach odbyła się ostatnia Rada Stowarzyszenia, podczas której dyskutowano o przyszłości OSPS BHP.

Uroczystości zakończyły się uroczystą kolacją, w której niespodzianką był tort urodzinowy.

 

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ WSZYSTKICH ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI


 

Do pobrania
Monografia OSPS BHP.pdf 8 MB PDF