Tomasz Marcin Kotas II MIEJSCE

Członek OSPS BHP Oddziału w Radomiu. Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, a także Akademii Finansów w Warszawie specjalizacji - Finanse w Ochronie Pracy. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej „Pedagogika ogólna" ukończył w 2017 roku. Od 2005 roku pracuje zawodowo w firmie Kingspan. W 2008 roku został awansowany na Starszego Inspektora ds. BHP i Ochrony środowiska. Wspierał i nadzorował działania BHP w różnych lokalizacjach zakładu Kingspan w Polsce, a także w Europie: Czechy, Węgry oraz Finlandia. Obecnie zajmuje stanowisko Starszego Specjalisty ds. BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska.  Od 2019 roku pracuje również w firmie Marbet w Lipsku.