Mateusz Miąsik

Członek OSPS BHP Oddziału w Rzeszowie. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.