Mariusz Różewski

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem” oraz „Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP”. W 2022 zdał egzamin państwowy na Ratownika KPP w Centrum Ratownictwa. Większość kariery zawodowej pracował jako osoba nadzorująca produkcję w różnych gałęziach przemysłowych. Obecnie pracuje w jednej ze spółek grupy Bosch - sia Abrasives Polska sp. z o.o. w Goleniowskim Parku Przemysłowym jako pracownik służby BHP. Jest aktywnym członkiem OSPS BHP Oddziału w Szczecinę.