I miejsce grupowe za pracę zespołową

Tworzą zespół BHP pełen zaangażowania w kształtowanie kultury bezpieczeństwa w polskich oddziałach międzynarodowej firmy produkcyjnej Huhtamaki. Małgorzata Jaźwiec-Marchewka, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunkach Higiena i Bezpieczeństwo pracy oraz Gospodarka odpadami i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach Geologia Poszukiwawcza oraz Kształtowanie i Ochrona Krajobrazu; Magdalena Hanak, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności Technika i Organizacja Bezpieczeństwem Pracy i Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na kierunku Ochrona i Inżynieria Środowiska oraz absolwentka Studium Pedagogicznego; Anita Zielińska, absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji o specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz kierunku Inżynieria Materiałowa Paulina Jeleń, absolwentka Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa o specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwo Techniczne.