Dorota GROSS

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w praktykując prawo i bezpieczeństwo pracy dla wielu organizacji z różnych branż. Ukończone studia podyplomowe w dziedzinie prawa pracy na wydziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, zapoczątkowały proces praktycznego podejścia do zagadnień związanych z narażeniami w środowisku pracy. Członek OSPS BHP Oddziału w Krakowie.