Damian Dogoda I MIEJSCE

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Kierownik ds. BHP, Inspektor ochrony PPOŻ oraz Ratownik KPP. Pracę w służbie BHP rozpoczął w 2017 roku. Podczas swojej kariery zawodowej pracował ponad 4 lata w branży budowlanej w kraju i za granicą. Od ponad 2 lat kieruje komórką BHP w firmie z branży przetwórstwa drewna. Od 2021 roku wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku BHP organizowanych przez WSB Merito we Wrocławiu. Szerzeniem kultury bezpiecznej pracy oraz technicznymi aspektami związanymi z BHP zajmuje się także po godzinach prowadząc własną firmę GetSafety. Członek OSPS BHP Oddziału w Opolu.