Członkowie Kapituły Konkursu postanowili przyznać wyróżnienia