Podyskutujmy o ekologii

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego oraz Zarząd Główny OSPS BHP zapraszają do udziału w seminarium: Podyskutujmy o ekologii.


Seminarium odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. podczas MTP SAWO w Poznaniu  i będzie miało charakter moderowanych, tematycznych wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym i konsultacyjnym, w czasie których uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom.

Spotkanie to jest realizowane w ramach projektu pn. "Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych obecnych i przyszłych pracowników służby BHP".
Termin realizacji:  01.01.2024r. – 30.06.2025r.

Wartość projektu: 150 000 PLN, w tym 135 000 PLN dofinansowane ze środków NFOŚiGW

Cele projektu: 
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych,
c) aktywizacja proekologiczna,

wśród obecnych i przyszłych pracowników służby BHP.

Więcej informacji o projekcie: