Spotkanie zarządów Oddziałów i Zarządu Głównego OSPSBHP

9 września w trybie on-line odbyło się spotkanie członków zarządów Oddziałów z członkami Zarządu Głównego OSPSBHP. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizacji


Omówiono tematy związane z:

- konkursem "Służba BHP-najlepszy doradca pracodawcy" oraz współpraca z PIP

- prowadzenia działalności szkoleniowej w oddziałach

- wyborów w oddziałach - organizacja zebrania i problemy z przekazywaną dokumentacją

- działalności oddziałów - wymagana dokumentacja

- prowadzenie strony www

- składki należne do ZG i sprawozdania

- nowelizacja Statutu OSPSBHP

Przedstawiciele zarządów Oddziałów dzielili się swoimi uwagami na tematy związane z zarządzaniem organizacją na poziomie Oddziałów. W spotkaniu uczestniczyło 87 osób.