O nas

Działamy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
Zarząd Główny mieści się w Warszawie. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków.
 
Dbamy o doskonalenie wiedzy i umiejętności naszych członków oraz popularyzację problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Stwarzamy warunki do integracji środowiska oraz możliwość wyrażania opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 
Tworzymy nowe standardy pracy, przestrzegamy zasad etyki zawodowej. 

Przyłącz się, działaj razem z nami, poprawiaj warunki pracy swojej i swoich pracowników!