Coroczne spotkanie ENSHPO - Berlin 09-10.09.2019

Coroczne spotkanie ENSHPO - Berlin 09-10.09.2019

W dniach 09-10 Września członkowie ENSHPO spotkali się na corocznym zebraniu. Podczas spotkania:

-Przedstawiony nowy zarząd ENSHPO oraz sekretariat, omówiono także kwestie finansowe dt. prowadzenia sekretariatu;

-Pokazano raport o utworzeniu i rozwoju ENSPHO;

 -Przekazano nowe zmiany w Komisji Europejskiej oraz zmiany w podejściu do kwestii bezpieczeństwa. Według prezydenta ENSHPO Komisja Europejska będzie mocno promować bezpieczeństwo w pracy, ochronę środowiska w pracy oraz kwestię związane ze zmianami klimatu. W związku z tym nowa przewodnicząca Komisji Ursula van der Leyen chciałaby ściśle współpracować z organizacją ENSHPO, lecz wiąże się to koniecznością wprowadzenia zmian w statucie – należało dodać do celów organizacji temat ochronę środowiska w pracy;

-Ustalono zadanie dla członków polegające na przeprowadzeniu rozmów ze stowarzyszeniami specjalistów ds. ochrony środowiska w celu ustalenia możliwości przyłączenia się do ENSHPO;

-Zaprezentowano nowy statut ENSHPO oraz informacje dotyczące systemu zarządzania EMAS;

-Zaprezentowano zadania Niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego (w budynku tej organizacji odbywało się spotkanie);

-Ustalono zasady komunikacji – mail, WhatsApp oraz telekonferencje.

Z ramienia Zarządu Głównego OSPSBHP udział wzięła Dagmara Polowczyk.