Mistrzostwa Kadry BHP

Zarząd Główny OSPS BHP zachęca do udziału w konkursie, którego celem jest popularyzacja zagadnień BHP.


To już VII edycja ogólnopolskiego konkursu, który od lat cieszy się popularnością w środowisku BHP i pozwala sprawdzić swoją wiedzę w dziedzinie. 

Więcej informacji na temat Mistrzostw można znaleźć tutaj: