Spotkanie ENSHPO - Ryga, Łotwa, 10-11.06.2024

Odbyło się w Rydze doroczne zebranie ENSHPO – europejskiej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia o charakterze BHP.W dniach 10-11 czerwca 202 r. odbyło się w Rydze, stolicy Łotwy, doroczne zebranie ENSHPO – europejskiej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia o charakterze BHP, której OSPS BHP od kilku lat jest członkiem.

ENSHPO to międzynarodowa europejska organizacja działająca w przeszło 20 krajach Europy (nie tylko UE) od ponad 20 lat. Jednym z największych jej członków jest OSPS BHP. 

Na dorocznym zjeździe ENSHPO w Rydze, Polskę i OSPS BHP mieli zaszczyt reprezentować:
 Dagmara Polowczyk – Skrabnik Zarządu Głównego ENSHPO, OSPS BHP Oddział  we Wrocławiu,
 Adrian Zagrajek – Przedstawiciel ZG OSPS BHP przy ENSHPO, OSPS BHP Oddział Warszawa.

W czasie dwudniowego zebrania przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania z działalności za poprzedni rok, w tym sprawozdanie finansowe, omówion aktualnie trwające projekty współrealizowane przez ENSHPO oraz plany na następne miesiące i lata, w tym plany szerszej współpracy międzynarodowej z organizacjami bratnimi do ENSHPO na innych kontynentach, w tym z sąsiednimi OSHO-AFRICA i APOSHO (Asian-Pacific OSH Organization) oraz innymi. Ponadto w drugim dniu utowrzono zespoły robocze do:
- komunikacji wewnętrznej ENSHPO (koordynujący współpracę pomiędzy organizacjami zrzeszonymi w ENSHPO),
- komunikacji zewnętrznej ENSHPO (reklama, marketing, PR, social media etc.),
- pozyskiwania partnerów oraz nowych członków organizacji (w tej grupie zasiedli reprezentanci OSPS BHP wymienieni poniżej).

W czasie dorocznego spotkania sprawozdawczego odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu Głównego ENSHPO w związku z rezygnacją dwóch członków – Mireyi Rifa Fabregat (Hiszpania / AEPSAL), Przewodniczącej ENSHPO, oraz Claudio Munforti (Włochy / AIAS), Wiceprzewodniczącego ENSHPO. Obydwie rezygnacje były spowodowane względami osobistymi.
W związku z powyższym zostały wybrane nowe władze w postaci:
- Francesco Santi (Włochy / AIAS) – Przewodniczący Zarządu ENSHPO,
- Alison van Keulen (UK / IOSH) – Wiceprzewodnicząca Zarządu ENSHPO,
a w związku z jej zmianą funkcji z Członka Zarządu na Wiceprzewodniczącą Zarządu, nastąpił również wybór nowego Członka Zarządu w postaci:
- Luca Bratec (Słowenia / DVJ) – Członek Zarządu ENSHPO.
 

Ponadto w pierwszym dniu spotkania członkowie ENSHPO brali udział i współprowadzili konferencję naukową pt. „International Conference for Work Safety Specialists”, która odbyła się w jednej z największych uczelni na Łotwie (ponad 19 tys. studentów) – Riga Technical University. 
https://www.rtu.lv/en
Konferencja ta była na tyle dużym wydarzeniem, iż nieomieszkała wspomnieć o niej nawet łotewska telewizja państwowa:
https://www.youtube.com/watch?v=KgoyHPwWNO4&t=1370s