Seminarium ws. aktualnych zmian prawnych

4 lutego 2021 r.  Zarząd Główny OSPSBHP zainicjował  pierwszą dyskusja w gronie służby bhp. Dyskusja dotyczyła interpretacji zagadnień związanych z czynnikami biologicznymi oraz badaniami lekarskimi, opublikowanymi w ostatnich aktach prawnych. Dyskusję w formie on-line prowadzili przedstawiciele Zespołu ds. opiniowania projektów aktów prawnych zgłaszanych do ZG OSPSBHP.Kamil Silski – przewodniczący Zespołu, Małgorzata Nowacka, Arkadiusz Jamka, Cezary Koczorski – członkowie Zespołu zaprezentowali stanowisko, przygotowane przez Zespół. Do dyskusji włączyli się uczestnicy seminarium, którzy dzielili się swoim doświadczeniem. Poruszane problemy w trakcie dyskusji ukazały złożoność poruszanych problemów a dyskusja pozwoliła w znacznym stopniu rozwiać wątpliwości interpretacyjne wprowadzonych w ostatnim czasie przepisów.

Zaproponowana forma dyskusji z zespołem opiniodawczym pokazała potrzebę takiej formy spotkań także w innych tematach dotyczących działalności służby bhp, podczas których będzie można wymieniać się doświadczeniami i praktycznymi rozwiązaniami, które będą bardzo pomocne w obszarach stwarzających często problemy interpretacyjne.

W spotkaniu wzięło udział 172 osoby.

Po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Opiniodawczej zostanie ustalony kolejny temat oraz termin spotkania.