Rada stowarzyszenia w Katowicach

6 grudnia 2019 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Rada Stowarzyszenia.


Rada Stowarzyszenia przygotowana została wspólnie z Oddziałem OSPSBHP w Katowicach i poświęcona była podsumowaniu działań Zarządu Głównego, a także działań zarządów Oddziałów OSPSBHP w roku 2019. Otwarcie Rady poprzedzone zostało szkoleniem na temat zasad ewakuacji, które przeprowadził Feliks Żogoła, członek oddziału katowickiego, posługując się językiem śląskim.

                Otwarcia Rady dokonała Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP oraz Beata Kaczmarek, prezes zarządu Oddziału w Katowicach. Gościem honorowym Rady był Andrzej Wąsowski, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, który odczytał skierowany do uczestników Rady list od Krzysztofa Sudoła, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

                Z uwagi na przedświąteczny charakter Rady, Oddział katowicki zorganizował Świąteczny Jarmark Hendmejdów. Jarmark miał charakter charytatywny a zebrane środki przeznaczone zostały na Dom Dziecka w Orzeszu.

Podczas Rady nagrodzono statuetkami oddział w Katowicach, Opolu i Radomiu za „Najciekawsze działanie oddziału w roku 2019” a także wręczono dyplomy za aktywność oddziałom w Pile, Warszawa Wola, Rzeszowie. Dyplomy podziękowania otrzymali również: Ewelina Borkowska-Strachota oraz Robert Kargol za aktywne  promowanie działalności OSPSBHP na portalu fb a także Partnerzy Wspierający oraz Redakcja ATEST. Ochrona Pracy.

Program Rady poszerzono o szkolenie na temat projektowaniu szkoleń i sztuki prezentacji, przyczyn źródłowych wypadków przy pracy – root causes oraz współpracy z ENSHPO. Szkolenia prowadzili członkowie Zarządu Głównego OSPSBHP.

 

W Radzie udział wzięło ok. 200 osób, w tym członkowie z 35 oddziałów a także zaproszeni przedstawiciele Partnerów Wspierających.

Podczas Rady towarzyszyły stoiska Partnerów Oddziału w Katowicach.