Rada Stowarzyszenia 03.06.2020 r.

3 czerwca 2020 r. po raz pierwszy w historii OSPSBHP w trybie on-line odbyła się Rada Stowarzyszenia.


Rada Stowarzyszenia, w skład której wchodzą prezesi zarządów Oddziałów pełni rolę doradczą Zarządu Głównego OSPSBHP

Tematem spotkania była sytuacja finansowa OSPSBHP oraz działalność Oddziałów w dobie epidemii COVID-19.

Z uwagi na niemożliwość przeprowadzania zebrań członków Oddziałów,  komunikacja z członkami zapewniona jest poprzez przesyłanie maili z materiałami dotyczącymi ograniczenia ryzyka związanego z nowym zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa SARS CoV-2 w środowisku pracy a także organizowane są spotkania na platformach komunikacji on-line. Na spotkania on-line zapraszani są eksperci w tematach dotyczących wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podczas spotkań on-line członkowie oddziałów dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie wprowadzania rozwiązań w zakładach pracy.

Uczestnikom spotkania została przedstawiona analiza stanu stron www a także funkcjonowanie poczty z domeną ospsbhp.

Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP przedstawiła założenia Ogólnopolskiego Konkursu „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”, który realizowany jest  w partnerstwie z PIP oraz założenia przygotowywanego wirtualnego spotkania pn.”Pytania do eksperta”. Pierwszy etap tego spotkania zaplanowano na 15 czerwca.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia przedłużyło się o godzinę niż było zaplanowane. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że Rada Stowarzyszenia w trybie on-line powinna odbywać się co kwartał, gdyż istnieje potrzeba częstszego kontaktu nie tylko z Zarządem Głównym ale również z przedstawicielami innych oddziałów.

W posiedzeniu Rady udział wzięło 33 przedstawicieli z 27 oddziałów OSPSBHP.