PYTANIE DO EKSPERTA VI edycja

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP serdecznie zaprasza do zapoznania się z nagraniami z wideokonferencji. Poniżej przedstawiamy link do nagrań.


Bezpieczna budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń z cyklu: „PYTANIE DO EKSPERTA” (VI edycja). 

Wideokonferencja objęta została patronatem honorowym przez p. Minister Katarzynę Łażewską-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy oraz patronatem medialnym przez redakcję ATEST Ochrona Pracy.

 


CZĘŚĆ I – Referaty

Poniżej przedstawiamy link do nagrania:

Nagranie z wideokonferencji " Pytanie do Eksperta - Bezpieczna budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń" Część 1 – 21.03.2022

•    Wprowadzenie 
Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPS BHP
Grzegorz Dudarski, sekretarz Zarządu Głównego OSPS BHP


•    Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń – aspekty prawne
Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy PIP
•    Dokumentacja towarzysząca maszynie. Kontrola maszyn.
Włodzimierz Łabanowski, nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Olsztynie
•    Wypadki przy pracy podczas użytkowania maszyn i urządzeń – wybrane zagadnienia
Andrzej Nowak, ekspert OSPS BHP (Oddział w Częstochowie), biegły sądowy


CZĘŚĆ II – Odpowiedzi ekspertów na pytania uczestników

Poniżej przedstawiamy link do nagrania:

Nagranie z wideokonferencji " Pytanie do Eksperta - Bezpieczna budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń" Część 2 – 28.03.2022


•    eksperci Państwowej Inspekcji Pracy 
•    eksperci Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

CZĘŚĆ III – Zapobieganie zagrożeniom 

Poniżej przedstawiamy link do nagrania:

Nagranie z wideokonferencji " Pytanie do Eksperta - Bezpieczna budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń" Część 3 – 29.03.2022

•    Zasady doboru i oceny technicznych środków ochronnych przy budowie i eksploatacji maszyn oraz urządzeń
Jacek Gurzyński – Manager Akademii Elokon, doświadczony trener bezpieczeństwa maszyn.


•    Zapobieganie zagrożeniom – „dobre praktyki”
Artur Lipowicz, ekspert OSPS BHP (Oddział w Częstochowie), biegły sądowy
Monika Michalczuk, ekspert OSPS BHP (Oddział w Jeleniej Górze).

 

Do pobrania
6_PDE_Program_v2 (2).docx 205 KB DOCX