Posiedzenie ZG OSPSBHP

3 września w trybie on-line obradował Zarząd Główny OSPSBHP. Podczas obrad omówiono szereg zagadnień związanych z realizacją planu pracy na rok 2020 i podjęto stosowne decyzje i uchwały.


 

  1. Omówiono organizację i przebieg konkursu pn. „Służba bhp -najlepszy doradca pracodawcy”. Powołana przez ZG OSPSBHP kapituła konkursowa z jedenastu zgłoszonych z Oddziałów wniosków, 21 sierpnia wyłoniła trzech laureatów i przyznała jedno wyróżnienie.
  2. Michał Wasilewski, członek ZG przedstawił oferty na przeprowadzenie modernizacji strony OSPSBHP. Podjęto uchwałę o wyborze wykonawcy. Przewiduje się termin ukończenia prac na 15 grudnia br.
  3. Ustalono na 15 września spotkanie on-line z Zespołem ds. opiniowania aktów prawnych zgłaszanych do ZG.
  4. Ustalono program Rady Stowarzyszenia zaplanowanej na 16 września. Rada odbędzie się w trybie on-line od godziny 13.00 do 15.00 a tematem przewodnim będzie „Warunki dobrej komunikacji w OSPSBHP”.
  5. Sławomir Matczak, skarbnik ZG OSPSBHP omówił stan składek wpłacanych przez Oddziały.
  6. Dagmara Polowczyk, członek ZG pełniąca funkcję pełnomocnika ZG OSPSBHP ds. komunikacji z ENSHPO przedstawiła perspektywę dalszej współpracy z ENSHPO.
  7. Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG przedstawiła stopień zaawansowania organizacji II edycji seminarium on-line pn. „Pytanie do eksperta”, które rozpocznie się 24 września.
  8. Ustalono program szkolenia on-line, zaplanowanego na 30 września i skierowanego do skarbników, członków komisji rewizyjnej a także do pozostałych członków zarządów Oddziałów. Szkolenie zostanie przeprowadzone w godzinach od 16.00 do 18.30.

Szczegółowe informacje na temat zaplanowanych wydarzeń podane będą w najbliższym czasie.