Posiedzenie ZG OSPSBHP

29 czerwca 2020 r. w siedzibie ZG OSPSBHP odbyło się posiedzenie członków   Zarządu Głównego OSPSBHP. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z dalszą działalnością ZG i podjęcie stosownych uchwał.


 

Ustalono skład jury konkursu „Służba bhp-najlepszy doradca pracodawcy”, które wspólnie z wyznaczonymi pracownikami Głównej Inspekcji Pracy dokona oceny zgłoszonych przez Oddziały laureatów i wyłoni trzech najlepszych. W skład jury z ramienia ZG OSPSBHP wchodzą: Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP, Radosław Pych, wiceprezes ZG OSPSBHP oraz Grzegorz Dudarski, sekretarz ZG OSPSBHP.

Ustalono zasady komunikacji z Zespołem ds. opiniowania zgłaszanych do ZG aktów prawnych. Osobę nadzorującą pracę Zespołu ustanowiono Michała Wasilewskiego, członka ZG OSPSBHP.

Na 16 września 2020 r.   wyznaczono posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się on-line. Pismo w tej sprawie zostanie przesłane odrębnie.

Na 30 września 2020 r. wyznaczono termin szkolenia dla skarbników oraz komisji rewizyjnych. Szkolenie odbędzie się on-line a pismo w tej sprawie zostanie przesłane odrębnie.

Z uwagi na to, iż seminarium on-line pn. „Pytania do eksperta” cieszyło się dużym uznaniem,   na przełomie września i  października zaplanowano nową edycję.

Dokonano aktualizacji Planu Pracy ZG OSPSBHP, który przesyłam Państwu w załączeniu.

Szanowni Państwo, z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, w najbliższym czasie nie przewidujemy spotkań stacjonarnych. Zaplanowaliśmy natomiast od 18 do 20 listopada 2020 r. udział w MTP SAWO. Tradycyjnie będzie nasze stoisko oraz podczas Targów planujemy konferencję.  Baner elektroniczny Targów SAWO ukaże się na stronach wszystkich Oddziałów. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w odrębnym mailu. Zastrzegamy sobie zmianę tego terminu. Mając na uwadze nasze i Państwa zdrowie, w przypadku nasilenia się przypadków zachorowań na COVID-19, zrezygnujemy z udziału w Targach.

Mamy również nadzieję, że sytuacja epidemiczna na tyle się poprawi, że będziemy mogli zorganizować spotkanie przedświąteczne.

Podtrzymujemy naszą propozycję w sprawie użyczenia platformy do komunikacji zdalnej. Propozycję terminów zebrań proszę uzgodnić z kolegą Grzegorzem Dudarskim, sekretarzem ZG OSPSBHP sekretarz@ospsbhp.pl.

Jednocześnie informuję Państwa, że sprawy skarbnika zostały powierzone koledze Sławomirowi Matczakowi – skarbnik@ospsbhp.pl a koleżanka Agata Wanowicz pozostaje członkiem ZG OSPSBHP.

Plan Pracy Zarządu Głównego