Podsumowanie Sawo 2024

Nie mogło nas zabraknąć podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2024.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP regularnie bierze udział w różnych wydarzeniach branżowych, w tym w targach i konferencjach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa są jednym z najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie w Polsce. Udział OSPSBHP w targach SAWO jest ważnym elementem naszej działalności, umożliwiającym zarówno promowanie idei bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i podnoszenia świadomości na temat znaczenia tych kwestii w środowisku pracy.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP po raz kolejny pełniło rolę współorganizatora konferencji. Podejmowane tematy takie jak:” Praktyczne aspekty cyfryzacji procesów pracy w doświadczeniach służby bhp” oraz „Przemysł 4.0 - dobre praktyki w przedsiębiorstwach: laureaci konkursu „Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nasi prelegenci to uznani eksperci z branży bhp, którzy jednocześnie są członkami naszego stowarzyszenia. Omawiane kwestie dotyczyły aktualnych problemów i sprawdzonych rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Eksperci prezentowali merytoryczne podejście do szeroko rozumianej profilaktyki ochrony zdrowia w miejscu pracy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.
Konferencje współorganizowane przez OSPSBHP podczas targów SAWO 2024 były ważnym wydarzeniem, które przyczyniło się do podniesienia świadomości na temat BHP, wymiany doświadczeń, dyskusji oraz promowania najlepszych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Udział w takich inicjatywach pokazuje zaangażowanie OSPSBHP w rozwój i propagowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
Stoisko wystawiennicze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podczas targów było centralnym punktem spotkań dla specjalistów z branży BHP oraz miejscem, gdzie prezentowane były najnowsze osiągnięcia i inicjatywy stowarzyszenia. Przedstawiciele stowarzyszenia dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami targów. Specjaliści z różnych dziedzin BHP byli dostępni, aby odpowiadać na pytania, doradzać i popularyzować profilaktykę ochrony zdrowia i życia pracowników w miejscu pracy. Stoisko OSPSBHP było więc nie tylko miejscem promocji i informacji, ale także platformą do aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, co przyczyniało się do dalszego rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce.
Udział w targach był także okazją do umacniania współpracy z firmami, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi organizacjami działającymi w obszarze BHP.

 

Szczegółowe infomacje