Plan Pracy Zarządu Głównego 2021

Zarząd Główny OSPSBHP na posiedzeniu  w dniu 4 stycznia 2021r. podjął kilka uchwał związanych z funkcjonowaniem OSPSBHP w roku 2021.


Dotyczą one między innymi:
 - powołania w skład ZG OSPSBHP Krystiana Kwietnia w zamian za Agatę Wanowicz, która w grudniu 2020 r. złożyła rezygnację,
 - zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Zespołu ds. opiniowania projektów aktów prawnych, zgłaszanych do ZG OSPSBHP,
 - podjęcia współpracy ze specjalistą ds. PR i grafikiem, w zakresie opracowania strategii zarządzania wizerunkiem OSPSBHP, a także rebrandingu logo OSPSBHP.

Ponadto, członkowie ZG OSPSBHP uczestniczyli w spotkaniu z wykonawcą nowej strony OSPSBHP, podczas którego omawiano niezbędne do funkcjonowania OSPSBHP narzędzia nowej strony. Planowany termin zakończenia prac związanych ze stroną przewidziany jest na koniec stycznia 2021 r.

Plan pracy 2021