Nowe formy pracy

„Nowe formy pracy, w tym: gospodarka platformowa, robotyzacja, algorytmizacja,  a warunki pracy i równowaga praca – życie”.


 

Badanie ankietowe posłużyło do sformułowania wniosków, które zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 15 marca 2022 r.

 

 

Do pobrania
Prezentacja ROP 15.03.2022.pdf 2 MB PDF