Nagroda GIP im. Haliny Krahelskiej dla naszego kolegi

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej.


Wnioskodawcą było nasze stowarzyszenie.

W imieniu Zarządu Głównego gratulujemy Michałowi Wasilewskiemu.

 

Więcej informacji