Marcin Stanecki nowym Głównym Inspektorem Pracy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia 14 czerwca 2024 r. powołał Marcina Staneckiego na Głównego Inspektora Pracy.


 

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP składa najserdeczniejsze gratulacje Panu Marcinowi Staneckiemu.

Życzymy wielu sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji oraz satysfakcji z podejmowanych działań. Liczymy na dalszą współpracę i wspólne dążenie do poprawy warunków pracy. 

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować ustępującej Głównej Inspektor Pracy, Pani Katarzynie Łażewskiej-Hrycko, za minione lata współpracy, wsparcia i wspólnych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

Fot. strona internetowa PIP