Służba BHP najlepszy doradca pracodawcy

12 marca 2021r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy PIP odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu Służba BHP- najlepszy doradca pracodawcy".


 

Nagrody wręczała Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Radosław Pych, wiceprezes ZG OSPSBHP. Nagrodę specjalną dla laureatki I miejsca wręczyła Katarzyna Łażewska -Hrycko, Głowna Inspektor Pracy PIP.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. W konkursie nagradzane były szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania przedstawicieli służby bhp, którzy poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

Organizatorem konkursu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Konkurs przebiega w dwóch etapach – regionalnym, na szczeblu Oddziałów OSPSBHP oraz krajowym, na szczeblu Zarządu Głównego OSPSBHP.

Partnerem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy.

Zgodnie z postanowieniem regulaminu Konkursu,  21 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu, która dokonała weryfikacji i oceny dokumentacji nadesłanych przez Oddziały OSPSBHP oraz wytypowania kandydatów do nagród przyznawanych na etapie krajowym.

Kapituła w składzie:

 • Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP – Przewodniczący Kapituły,
 • Artur Sobota - dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w GIP,
 • Jakub Chojnicki - dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP,
 • Radosław Pych – Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP,
 • Grzegorz Dudarski – Sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP,

oceniała 11 zgłoszeń konkursowych z oddziałow OSPSBHP i wyłoniła laureatów konkursu.

 

I miejsce - Edyta Gryszczyk, specjalista ds bhp w SFD SA w Opolu, członek Oddziału w Opolu

 

Kapitułą wysoko oceniła:

 

 • Wdrożenie metod aktywizujących w programach szkoleń BHP pracowników: wykorzystanie gier szkoleniowych oraz zadań;
 • Projekt modernizacji oświetlenia w firmie;
 • Projekt wymiany krzeseł biurowych dla pracowników;
 •  Wymiana myszy komputerowych na myszy pionowe na magazynie;
 • Współpraca ze Specjalistą ds. wellbeing w firmie- organizacja pokazu ćwiczeń dla pracowników biurowych;
 • Organizacja stref relaksu w biurach, gdzie zapewnione są piłki i poduszki;
 • Organizacja szkolenia z pierwszej pomocy współpraca z firmą Medical Rescue;
 •  Włączenie firmy do kampanii społecznej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Aktywni w pracy;
 • Udział w projekcie informacyjno- edukacyjnym „Nie palę, bo…”,
 • Uczestniczenie w projekcie znakowania magazynu liniami;
 • Współpraca we wdrożeniu niebieskich świateł w wózkach zapewniających lepszą widoczność.

 

II miejsce – Patrycja Kabiesz, doradca w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz sp. Z o.o. w Cieszynie, członek Oddziału w Katowicach

 

Kapituła wysoko oceniła:

 • Graficzne oznakowanie miejsc gdzie występują zagrożenia;
 • Zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
 • Zastosowanie bezpiecznych noży w produkcji;
 • Zastosowanie barier ochronnych;
 • Wprowadzenie standardów 5S oraz wdrożenia narzędzi do przeprowadzania audytów;
 • Przeprowadzenie raz w roku Dzień Bezpieczeństwa – spotkania z pracownikami, warsztaty;
 • Analizy ergonomiczne, na podstawie których wprowadzono proces usprawnienia przepływu pracy wynikającego z poprawy warunków pracy ręcznej;
 • Wdrożenie nowoczesnych metod szkoleń bhp;
 • System ocen zdrowia pracowników.

 

III miejsce – Emilia Szalewicz,specjalista ds BHP w ELTWIN sp. Z o.o. w Stargardzie, członek Oddziału w Szczecinie

 

Kapituła wysoko oceniła

 

- Działalność Komitetu ds. Bezpieczeństwa – angażowanie Pracowników w budowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;

- Wdrożenie systemu zarządzania substancjami chemicznymi;

- Rozwój systemu udzielania pierwszej pomocy;

- Wdrożenie systemu segregacji odpadów na hali.

 

Kolejna edycja konkursu już w tym roku. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.