Posiedzenie ZG OSPSBHP

Podczas posiedzenia omówiono istotne dla naszej organizacji sprawy, które wpłyną na zachowanie ciągłości w działalności OSPSBHP w stanie epidemii. 


 

Podczas spotkania poruszono tematy oraz podjęto decyzje w sprawach:

 

  1. Wdrożenie regulaminu konkursu „Służba bhp-najlepszy doradca pracodawcy”
  2. Prowadzenie zebrań Oddziałów OSPSBHP w trybie on-line
  3. Terminy Walnych Zebrań członków Oddziałów, które były wcześniej planowane a zbiegły się z ogłoszonym stanem epidemii
  4. System Kształcenia Ustawicznego
  5. Wyznaczenie terminu i tematów do przeprowadzenia posiedzenia Rady Stowarzyszenia w trybie on-line
  6. Działalność Zarządu Głównego OSPSBHP w stanie epidemii
  7. Zwolnienie dla oddziałów nie posiadających osobowości prawnej z opłaty za prowadzenie biura rachunkowego

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

- Radosław Pych, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP

- Józef Witczak, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP

- Grzegorz Dudarski, sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP

- Dagmara Polowczyk, członek Zarządu Głównego OSPSBHP

- Paweł Rozowski, członek Zarządu Głównego OSPSBHP

- Michał Wasilewski, członek Zarządu Głównego OSPSBHP