Odnowienie porozumienia o współpracy z CIOP-PIB

W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy.


W imieniu OSPS BHP porozumienie podpisali Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG oraz Radosław Pych, wiceprezes ZG OSPS BHP. Porozumienie jest aktualizacją porozumienia zawartego 5.02.1997 r. z rozszerzeniem zakresu współpracy, m.in. o:

  • wymianę doświadczeń i jawnych informacji o realizowanych przez Strony działaniach z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i ergonomii w środowisku pracy,
  • integrację środowiska zawodowego działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji pracowników służby bhp,
  • budowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy i życia w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych Instytutu oraz działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne Stron,
  • kreowanie środowiska wspierającego podejmowanie współpracy nauki z biznesem w zakresie inicjowania działań na rzecz ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wspieranie działań służących podnoszeniu jakości działań szkoleniowych,
  • wprowadzanie do praktyki społeczno-gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych wspierających kreowanie bezpiecznego środowiska pracy, w szczególności poprzez wspólne organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, wystaw i prezentacji.

 

 

Do pobrania
porozumienie-CIOP-2022.pdf 2 MB PDF