Nagroda GIP im. Haliny Krahelskiej dla naszego kolegi

Nagroda GIP im. Haliny Krahelskiej dla naszego kolegi

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wręczyła Nagrodę im. Haliny Krahelskiej.

Wnioskodawcą było nasze stowarzyszenie.

W imieniu Zarządu Głównego gratulujemy Michałowi Wasilewskiemu.

https://www.pip.gov.pl/.../122776,katarzyna-lazewska...