Koronawirus - jak pracować bezpiecznie?

Epidemia światowa to dla nas nowe wyzwanie.


Naszą rolą jest wspierać sztaby kryzysowe u pracodawców, instruować pracowników wesprzeć proces zakupów w środki ochronne i dezynfekcyjne.</p>

<p>Kliknij zobacz więcej.</p>

<p>&nbsp;</p>

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branż

LINK

Stosowanie maseczek prywatnych

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zwiększenie higieny i/lub ograniczenie emisji czynników zakaźnych drogą kropelkową.

W niniejszym dokumencie zawarto opis metod badań laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej prowadzonej w celu dokonania oceny jego podstawowych funkcji. Uwzględnia on również zalecenia w zakresie znakowania wyrobu oraz zasady jego stosowania.

Wytyczne

Załączamy zestaw przydatnych informacji nt. sposobów pracy i stosowania środków ochrony osobistej. Dołączamy też materiały przygotowane w partnerskiej organizacji Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie dla budów i biur z tłumaczeniem na języki angielski i rosyjski. Otrzymamy też wersje ukraińskie po przetłumaczeniu.

/uploads/Files/3/Koronawirus zalecenie BHP dla budów nr 1.pdf

/uploads/Files/3/plakat ZALECENIA NR 1 _EN.pdf

/uploads/Files/3/plakat ZALECENIA NR 1 _RU.pdf

/uploads/Files/3/Koronawirus zalecenie BHP dla budów nr 2.pdf

/uploads/Files/3/plakat A3 zalecenia BHP NR 2 _EN.pdf

/uploads/Files/3/plakat A3 zalecenia BHP NR 2 _RU.pdf

/uploads/Files/3/artykul-o-pandemii-bp-2020-3-internet.pdf

/uploads/Files/3/zalecenia_dla_pracodawców.pdf

/uploads/Files/3/Instrukcja-dopasowanie-polmaski-filtrujacej.pdf

/uploads/Files/3/instrukcja-rekawice.pdf

/uploads/Files/3/Półmaski higieniczne, medyczne i ochronne..pptx

/uploads/Files/3/AiO_Kremy pielęgnacyjne i ochronne_ulotka_Wiosna2020.pdf

/uploads/Files/3/dezynfekcja_rąk.jpg

/uploads/Files/3/mycie_rąk.jpg

Przydatne strony internetowe:

https://www.ciop.pl/

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html

https://pacjent.gov.pl/koronawirus-informacje